Skip to main content

Eos: Een bakkerij op 400 miljoen kilometer van de aarde

21 October '21

Kunnen we een toekomstige Marskolonie voeden door onderweg en ter plaatse tarwe te telen en brood te bakken? Een team van onderzoekers en ondernemers zoekt het uit.

Wheat

Read the full article of EOS online (only in Dutch)

To the article

Share this news article